Sklo a bižuterie ve sbírkách muzeí a galerií ČR

Česká muzea a galerie mají ve své správě dohromady 65 milionů sbírkových předmětů, které jsou umístěny do 300 sbírek nacházejících se v 282 muzeích a galeriích. Mezi instituce s nejobsáhlejšími sbírkami skleněných předmětů patří tyto:

 

Největší sbírkou bižuterie na světě se může pochlubit Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které se od roku 1961 specializuje na sbírkotvornou činnost v této oblasti.

Další instituce, které mají ve své sbírce bižuterii, jsou:


Při vyhledávání sbírek muzejní a galerijní povahy nejlépe poslouží veřejně přístupný informační systém Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury České republiky CES on-line (www.cesonline.cz). Elektronická podoba centrální evidence přináší přehlednou a ucelenou databázi, která pomocí textů a fotografií, poskytuje seznámení se sbírkami kulturních a vzdělávacích institucí po celé České republice.

Stránky CES on-line nabízejí jednoduché fulltextové vyhledávání. Na začátku si stačí otevřít záložku Vyhledávání umístěný na modré liště a využít výběru ze tří sekcí umístěných na levé straně databáze – Sbírky, Podsbírky a Vlastníci / Správci, v kterých chceme kýžená slova nebo slovní spojení naleznout. V našem případě využijeme sekci Vlastníci / Správci a pokusíme se v kolonce Hledaný termín dotázat například na Uměleckoprůmyslové museum v Praze (Obr. 1 - Vyhledávání). Vyhledávání v databázi potvrdíme stisknutím tlačítka Najít, nacházejícím se na pravé straně webové stránky.

 

step1.png (59 KB)

Obr. 1 – Vyhledávání – dotaz na „Uměleckoprůmyslové museum v Praze

step2.png (65 KB)

Obr. 2 – Nalezení zadaného dotazu

 

Databáze vyhledala námi zadaný dotaz (Obr. 2 - Nalezení zadaného dotazu), který dále slouží jako hypertextový odkaz na webové stránce CES on-line. Abychom se dostali k dalším informacím o instituci a jejích sbírkách, klikneme na ikonu lupy, která je na obrázku označena červenou šipkou.

Po otevření odkazu se nám zobrazí základní informace o sbírce muzea (Obr. 3 - Otevření odkazu s informacemi o sbírce Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Ten nám, jako u předchozího kroku, poslouží jako hypertextový odkaz. Potřebné informace a přehled o 9 podsbírkách muzea získáme, pokud klikneme na ikonu lupy, která je na obrázku označena červenou šipkou.

 

step2.png

Obr. 3 – Otevření odkazu s informacemi o sbírce Uměleckoprůmyslového musea v Praze

step2.png (65 KB)

Obr. 4 - Vyhledání základních informací o podsbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 

Databáze vyhledala dotaz a zobrazila přehled s 9 podsbírkami muzea (Obr. 4 - Vyhledání základních informací o podsbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Po rozkliknutí hypertextových odkazů s názvy podsbírek (označené červenou šipkou) se dostaneme dále k podrobným informacím – o rozsahu podsbírky, předmětech, fotografiích sbírkových předmětů atd. (Obr. 5 – Zobrazení informací o podsbírce)

 

step3.png

Obr. 5 – Zobrazení informací o podsbírce

 

Na stránkách CES on-line se lze podobným způsobem orientovat a nalézt další vyhledávaná slova či slovní spojení. Díky hypertextovým odkazům může návštěvník jednoduše nalézt potřebné informace o institucích a seznámit se s jejich sbírkami pomocí textů a fotografií.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií